Nära och enkelt med passion för miljön

FJÄRRVÄRMEPRISER

Här kan du själv räkna ut ditt fjärrvärmepris.
Räkna ut fjärrvärmepriset

Fjärrvärme är ett bra val om du vill ha ett prisvärt och tryggt uppvärmningsalternativ med en mycket liten miljöpåverkan. Vår prismodell baseras på den faktiska energianvändningen och är ett resultat av vår kunddialog. Avsikten är att du som kund lättare ska kunna förstå och påverka dina kostnader. 

Vi vill gärna arbeta aktivt tillsammans med våra kunder för att förbättra energianvändningen. Det vinner alla på. Den nya prismodellen innebär att den som sparar energi och agerar miljöklokt betalar mindre. 

Prislista Fjärrvärme Företag fr o m 2019-01-01

Ni har alltid möjlighet att förbättra er anläggnings effektivitet. Behöver ni hjälp med detta så ring oss så kan vi hjälpa er med att se till att anläggningen blir så effektiv som möjligt.
Med effektiva anläggningar blir hela fjärrvärmenätet effektivare. På så sätt kan priserna långsiktigt hållas nere. För att ta reda på om er anläggning är effektiv kan ni göra nedan kontrollberäkning:
Summan skall vara större än 50 = (Energi i kWh)/(Flödet i m³)
 

Mölndal Energi är medlem i Prisdialogen
Mölndal Energi arbetar aktivt med att stärka förtroendet hos våra kunder genom en nära kunddialog. Vi är medlemmar i Prisdialogen vilket innebär att prisändringar görs i dialog med våra kunder.
 
Prisdialogen är ett branschsamarbete för prövning av prisändring på fjärrvärme. Syftet är att stärka kundens ställning, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt att bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning.
 
Prisjustering fr o m 1 januari 2019
Mölndal Energi gör investeringar i anläggningarna för att säkerställa en fortsatt hög tillgänglighet och för att möjliggöra en fossilfri produktion av fjärrvärme. Tillväxten i vår omvärld ökar och inflationen har nu kommit upp i 2%-nivån vilket påverkar kostnadsbilden generellt. Genom kontinuerligt arbete med att begränsa kostnaderna tillsammans med en förväntad successiv ökning av intäkter från elproduktion och elcertifikat ger det sammantaget att vi, för 2019, kan hålla en prishöjning som är lägre än inflationen. Priset höjs med ca 1 procent som fördelas ut på den rörliga delen av priset. För ett litet flerbostadshus, ett så kallat Nils Holgersson-hus, innebär detta att fjärrvärmekostnaden höjs med ca 7 kr exkl. moms per månad och lägenhet.
 
Namn:

Ämne:

Email:

Starta Chatt


Skicka
Avsluta Chatt
Chatta med oss!