Nära och enkelt med passion för miljön

DISTANS- OCH HEMFÖRSÄLJNINGSLAGEN

När du tecknar elavtal på nätet eller via telefon har du ångerrätt enligt distans- och hemförsäljningslagen. Du har rätt att frånträda avtalet inom 14 kalenderdagar eller sju arbetsdagar från den dag då avtalet ingicks. Ångerrätten räknas från den dag då du fått föreskriven information om din ångerrätt.

Läs mer om distans- och hemförsäljningslagen.

Namn:

Ämne:

Email:

Starta Chatt


Skicka
Avsluta Chatt
Chatta med oss!