Nära och enkelt med passion för miljön

INFORMATION OM FJÄRRVÄRMELAGEN

Här nedan kan du läsa lite kort om innehållet i fjärrvärmelagen. Lagen omfattar produktion, distribution och försäljning av fjärrvärme. Lagen tar bland annat upp:

• Prisinformation (för värme och anslutning och hur ett pris bestäms)
• Innehåll i ett avtal (det mesta finns i ditt avtal och i de gällande allmänna avtalsvillkoren)
• Hur ändring av avtalsvillkor ska gå till
• När och hur fjärrvärmebolaget får lov att avbryta en fjärrvärmeleverans
• Ersättningsansvar
• Ekonomisk redovisning av verksamheten (genom en årsrapport som granskas av en revisor)
• Tillsynsmyndigheten ser till att vi följer denna lag
 

Namn:

Ämne:

Email: