Nära och enkelt med passion för miljön

ELHANDELSAVTAL

Du kan välja mellan två olika avtalsformer. Oavsett vilket val du gör kommer 100 procent av din el från förnybara energikällor som bio- och vattenkraft.
 

Rörligt pris
Rörligt elpris är avtalsformen för dig som vill följa med i marknaden. Elpriset följer den nordiska elbörsen och uppdateras varje månad.
 

Fast pris
Fast pris är avtalsformen för dig som värderar trygghet. Du kan binda ditt elpris under en kortare eller längre tid - du har sedan samma elpris under din avtalstid.

 


För dig som inte gör ett aktivt val läggs du automatiskt på ett anvisningspris som följer marknaden, priset ändras varje månad. Du kan när som helst byta elavtal, ofta finns det pengar att spara på att göra ett aktivt val. Oavsett om du gör ett aktivt val eller inte får du ursprungsmärkt el från förnybara källor så som vind, vatten och biobränsle. 


Avtalsvillkor

Avtalsvillkor elhandel (konsument) (från och med 2017-11-01)

Branschens allmänna avtalsvillkor

Särskilda villkor för försäljning av el från anvisat elhandelföretag till konsument (rev)

Tidigare avtalsvillkor (ingångna innan 2017-11-01)

Givetvis är du välkommen att kontakta vår kundservice om du vill ha rådgivning!

Namn:

Ämne:

Email:

Starta Chatt


Skicka
Avsluta Chatt
Chatta med oss!