Nära och enkelt med passion för miljön

ELNÄTSPRISER

Visste du att Mölndal Energi har den åttonde lägsta elnätsavgiften i hela Sverige av 290 elnät? Det är den årliga  Nils Holgersson rapporten som jämfört ett typhus i Sveriges alla elnät.

Nätavgiften har en fast och en rörlig del och är till för att finansiera det elnät ni är anslutna till. Den fasta delen baseras på er säkringsstorlek och den rörliga på hur mycket el som överförs till anläggningen.  Tabell för fast avgift vid trefasleverans:

Nätavgift från och med 2017-03-01 

Huvudsäkring i ampere  lgh 16 A      16 A        20 A        25 A        35 A       
Fast avgift kr/år exkl moms              732 1548 2892 3192 4620
Fast avgift kr/år inkl moms 915 1935 3615 3990 5775

 

Lgh 16 A är endast avsedd för bostadslägenheter i flerfamiljshus. Enfasleverans 25 A har samma avgift som lgh 16 A. För varje överförd kilowattimme är avgiften 12,4 öre exkl. moms. Tillkommer energiskatt 34,7 öre/kWh exkl. moms. Total avgift 58,9 öre/kWh inkl. energiskattskatt och moms.
 

Tillämpningsbestämmelser - Konsument

1. Fast avgift erläggs för varje mätpunkt. Avgiften bestäms av storleken på den passdel eller knivsäkring som begränsar kundens mätarsäkring. Ändring av passdel eller knivsäkring får endast ske genom behörig elinstallatör, som har att skriftligt anmäla sådan ändring till Mölndal Energi Nät AB. 

Den nya fasta avgiften tillämpas därefter från det att anmälan kommit Mölndal Energi Nät AB tillhanda.  Tröga säkringar av S-märkt typ tillåts.  2. Med bostadslägenhet avses lägenhet i flerbostadshus.  3. Nätavgiften gäller för normal leveranssäkerhet. Vid förhöjd leveranssäkerhet kan extra avgifter tillkomma.
 

Allmänna avtalsvillkor Elnät privatkund

Huvudsäkring i ampere lgh 16 A 16 A 20 A 25 A 35 A
Fast avgift kr/år exkl moms 696 1416 2652 2964 4296
Fast avgift kr/år inkl moms 870 1770 3315 3705 5370
Huvudsäkring i ampere lgh 16 A 16 A 20 A 25 A 35 A
Fast avgift kr/år exkl moms 696 1416 2652 2964 4296
Fast avgift kr/år inkl moms 870 1770 3315 3705 5370
Namn:

Ämne:

Email:

Starta Chatt


Skicka
Avsluta Chatt
Chatta med oss!