Nära och enkelt med passion för miljön

FJÄRRVÄRMEPRISER

Fjärrvärme är ett bra val om du vill minska din miljöpåverkan samt även ha ett prisvärt och tryggt uppvärmningsalternativ.  Vår prismodell baseras på säsongspris, där priset är lägre när värmen är billig att producera – och vice versa. Syftet är att öka incitamenten att använda sin energi klokt. I snitt använder våra kunder 25 procent av sin energi under april till september och resterande under den kalla tiden.

Samtliga priser är inklusive skatt och moms.

Prislista fr o m 2019-01-01

För att fastigheten ska kunna anslutas till Mölndal Energis fjärrvärmenät måste den ligga i Mölndal. Det går att välja mellan tre alternativ vid installation av fjärrvärme, ju högre summa som investeras i början desto lägre blir driftskostnaden och tvärtom. Alternativen kallas Villa 1, Villa 2 och Villa 3. Efter 11 år går Villa 1 automatiskt över till Villa 3. Vill du byta alternativ betalar du mellanskillnaden med avdrag för det antal år du varit kund. För mer info se: Bytesvillkor fjärrvärmepaket 

Här kan du ta del av mer prisinformation och se en kostnadsjämförelse beroende på vilket alternativ du väljer och beroende på hur mycket energi du använder.

Anslutning
Varje anslutning offereras specifikt då priset avgörs av hur långt det är till huvudledningen och hur byggförhållandena ser ut. 

Är du intresserad av fjärrvärme och skulle vilja få mer information, kontakta oss genom vårt kontaktformulär som du hittar här. Välj ”Fråga om fjärrvärme” som rubrik.


Mölndal Energi är medlem i Prisdialogen
Mölndal Energi arbetar aktivt med att stärka förtroendet hos våra kunder genom en nära kunddialog. Vi är medlemmar i Prisdialogen vilket innebär att prisändringar görs i dialog med våra kunder.

Prisdialogen är ett branschsamarbete för prövning av prisändring på fjärrvärme. Syftet är att stärka kunderns ställning, att åstadkomma en rimlig förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt att bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning.

Prisjustering från och med 1 januari 2019

Från och med 1 januari 2019 höjer vi det rörliga fjärrvärmepriset, det fasta månadspriset blir oförändrat. För en genomsnittlig villa innebär höjningen en prisjustering med ca 1%.
 

Avtalsform Rörligt energipris from 1 januari 2019
Villa 1 och Villa 2 Januari - Mars 81,50 öre/kWh
April - September 40,25 öre/kWh
Oktober - December 81,50 öre/kWh
Villa 3 Januari - Mars 61,25 öre/kWh
April - September 29,50 öre/kWh
Oktober - December 61,25 öre/kWh

 

På mina sidor på molndalenergi.se hittar du information om dina avtal, fakturor och din energianvändning.

Beskrivning av Prisdialogen

Allmänna avtalsvillkor, fjärrvärme konsument

 

 

 

 

 

 


Namn:

Ämne:

Email:

Starta Chatt


Skicka
Avsluta Chatt
Chatta med oss!