<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Elanslutning

Din koppling till elnätet

När du vill bli inkopplad

Det är elnätsbolaget Mölndal Energi Nät AB som äger själva elnätet. Och det är till oss du vänder dig när du behöver anslutning till nätet. Till exempel om du ska bygga ditt nya hus. Eller om du tänker bygga till ett garage eller en pool. Till och med när du skaffar solceller är vi inblandade för att få din anläggning inkopplad så att du kan använda din närproducerade solel och sälja överskottet.

Du behöver bara ge oss rätt uppgifter i god tid så hjälper vi dig snabbt och enkelt.