<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Felanmälan

Har strömmen gått därhemma?

Aktuell driftinformation

Här kan du se om det är något problem just nu. Till exempel om det är elavbrott eller någon annan störning som påverkar eltillgången i ditt hem. 

Just nu har vi inga inrapporterade avbrott

Nedan visas aktuella driftstörningar

Planerade avbrott

Ibland måste vi utföra service- och underhållsarbeten i elnätet. Detta kan medföra driftstörningar eller avbruten elleverans under en kortare period. 

Ett planerat avbrott berör i allmänhet ett mycket begränsat antal kunder. Därför meddelas dessa individuellt om tidpunkt för serviceåtgärden och avbrottets varaktighet.

Anmäl fel

Men innan du gör en felanmälan måste du kolla så att det inte är ett lokalt fel hos dig, till exempel en säkring som har löst ut.

För att rapportera ett strömavbrott, ring 031-27 23 15.

Innan du ringer bör du kontrollera att:

  • din jordfelsbrytare inte löst ut
  • dina huvudsäkringar som sitter vid mätaren är hela
  • om även grannen är utan ström

Bor du i lägenhet skall du i första hand kontakta din fastighetsskötare.

Under kontorstid kan du kontakta vårt Kundcenter  031-86 65 40 för att få ytterligare information.