<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Sälj din solel

När du själv inte använder all den el du producerar kan du sälja den till oss.

Sälj din el till Mölndal Energi

Som mikroproducent kan du sälja den el du inte förbrukar själv, samtidigt som du bidrar till att mer el i Sverige kommer från förnybara källor!
Du behöver uppfylla några villkor för att sälja el som mikroproducent:
  • Du behöver köpa mer el än du säljer under året.
  • Din huvudsäkring får vara på högst 63 A och anläggningen får högst ha en effekt på 43,5 kW.

Om du inte redan är kund hos oss behöver du teckna elavtal med Mölndal Energi. Du kan teckna avtal med oss oavsett var du bor i landet.

Kontakta Kundcenter, så berättar vi mer om våra mikroproduktionsavtal.