Är rörligt pris samma som timpris?

Båda följer elmarknadens upp- och nedgångar beroende på tillgång och efterfrågan. Skillnaden är att priset varierar från månad till månad med ett rörligt avtal, medan det varierar från timme till timme med ett timprisavtal.

Med ett vanligt rörligt elprisavtal betalar du ett medelpris av månadens spotpris. Det spelar alltså ingen roll när på dygnet eller vilken dag du använt mest el, utan bara hur stor elförbrukning du sammanlagt haft under månaden.

Med ett timprisavtal däremot följer ditt elpris spotpriset timme för timme. Timpris är lönsamt för dig som kan anpassa och flytta din elförbrukning till tider då elpriset är lägre, till exempel genom att ladda en elbil på natten. För att få timpris behöver du ha en elmätare med timmätning. Här kan du läsa mer om timpris.

Har du inte aktivt valt ett timprisavtal med oss så har du ett vanligt rörligt elpris med månadsmedelpris.