1. Frågor & svar
  2. Elprisstöd och elpriskompensation

Hur funkar elprisstödet som tillkännagavs i oktober 2022?

Elprisstödet går till elanvändare södra Sverige. Ersättningen gäller för perioden 1 oktober 2021 till 30 september 2022 och betalas ut till hushållen i februari 2023 via Försäkringskassan.

Hur stort är stödet

Elprisstödet går till alla elanvändare i elområde SE3 och SE4 (södra Sverige) som har ett elnätsabonnemang. Ingen ersättning går till elområde SE1 och SE2 i detta elprisstöd. 

För SE3 är stödet 50 öre/kWh.

För SE4 är stödet 79 öre/kWh.

Så räknar du ut ditt stöd:

SE3: 0,50 kronor x din elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022

SE4: 0,79 kronor x din elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022

Utbetalning till hushåll februari 2023

Stödet till hushåll kommer betalas ut automatiskt via Försäkringskassan. Det kommer att betalas ut 20 februari, och sen tar det ett par dagar innan det kommer till hushållens konton. 

Tänk på: 

Utbetalningen går till den som stod på elnätsavtalet 17 november 2022. 

Får du pension så betalas elprisstödet ut till det konto där du får din pensionsutbetalning.

Om du har ditt bankkonto i Swedbanks kontoregister så betalas pengarna ut dit, anmäl ditt konto senast den 13 februari för att underlätta utbetalningen. Läs mer om hur du gör här

Har du ett konto registrerat hos Försäkringskassan betalas pengarna dit. 

Har du inte ett konto registrerat hos Swedbanks kontoregister, Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan får du utbetalningen via en avi. Är avin kopplad till ditt personnummer kan du lösa in den online på Swedbanks hemsida under "Lös in avi online".

Var uppmärksam på lurendrejeri

Försäkringskassan uppmanar till försiktighet då det finns en risk att kriminella försöker utnyttja situationen. Du behöver inte göra något för att få utbetalningen utan den sker automatiskt. Försäkringskassan kommer inte att ringa upp dig och be dig att logga in någonstans. 

Elprisstöd till företag och juridiska personer

Stödet till företag och juridiska personer har stött på fler hinder och det är därför oklart när och hur det kommer att betalas ut. Svenska kraftnät har nu skickat in en nytt förslag till Energimarknadsinspektionen (Ei) som ska pröva förslaget.   

Ersättningen till företag och juridiska personer är planerat att ligga på samma nivå som för hushåll (Se3 50 öre/kWh, SE4 79 öre/kW), men med ett pristak.

I januari 2023 presenterade Regeringen ytterligare ett elprisstöd som ska gå till hushåll i hela Sverige, läs mer om det här.

Läs mer:

Försäkringskassan: https://www.forsakringskassan.se/privatperson/utbetalning-av-elstod  Svenska kraftnät om stöd till elanvändare: https://www.svk.se/stod-till-elanvandare/ 
Frågor och svar hos Svenska kraftnät: https://www.svk.se/stod-till-elanvandare/fragor-och-svar-om-stodet/ 
Svenska kraftnät om stöd till företag och juridiska personer: https://www.svk.se/stod-till-elanvandare/elstod-till-ovriga-elanvandare/ 
Energimarknadsinspektionen: https://ei.se/om-oss/nyheter/2022/2022-11-17-ei-godkanner-svenska-kraftnats-ansokan-gallande-elstod-med-ett-tillagg-om-hur-mycket-man-kan-fa-utan-att-visa-kostnader