Får jag elpriskompensation för mitt fritidshus eller sommarstuga?

Elpriskompensationen utgår från hushåll inte från person. Så har du två hushåll, till exempel ett radhus och en sommarstuga, så kan du få elpriskompensation från båda beroende på vilken elförbrukning de haft under december, januari och februari respektive mars (mars elpriskompensation gäller endast elområde 3 och 4).