Hur bestäms mitt elpris?

Elpriset som du i slutändan betalar består av flera olika delar. Du betalar en elräkning till ditt elnätsbolag och en elräkning till ditt elhandelsbolag. I räkningen till ditt elnätsbolag ingår energiskatt. 

Elhandelspriset

Har du ett fast elpris så betalar du samma pris per kWh varje månad. Vilket fast elpris du kan teckna beror på hur läget på elmarknaden ser ut just nu och framåt.  

Har du ett rörligt elpris så varierar priset från månad till månad. Själva grundpriset sätts på den nordiska elbörsen, Nordpool, och utgör den största delen. Detta kallas ofta för spotpris.

Sedan tillkommer elcertifikat. Svenska Kraftnät tar ut avgifter som på olika sätt finansierar det svenska kraftsystemet. Nordpool tar också ut en avgift för varje kilowatt som handlas. Tillkommer gör även kostnaden för ursprungsgarantier som garanterar att det produceras förnybar el till alla som har ett sådan avtal. Du betalar även moms på ditt totala elpris.

Du kan läsa mer om vad det rörliga priset består av i vår bloggpost Elprisets delar: vad består elpriset av?

Du kan läsa mer om elmarknaden i vår bloggpost Hur fungerar elmarknaden?

Elnätpriset

Elnätsavgiften betalar du till de som äger elnätet på din adress. Elnätsavgiften består av en fast del, som styrs av hur stor huvudsäkring du har, och en rörlig del som styrs av hur mycket el du använder. Eftersom elnätsbolagen har ett monopol så finns det ett regelverk och en intäktsram satt av Energimarknadsinspektionen som styr vilka avgifter de kan ta ut av dig som kund. Mölndal Energi Nät har de senaste åren haft lägst eller bland de lägsta elnätsavgifterna i Sverige.

På elnätsräkningen finns även din energiskatt som du betalar per kWh, den styrs alltså av hur mycket el du använt.