Hur får jag elpriskompensationen?

Det är elnätsbolagen som har fått i uppdrag att sköta utdelningen av elpriskompensationen. Du behöver inte ansöka om pengarna utan det sker automatiskt.

Har du Mölndal Energi Nät som nätbolag kommer du att få kompensationen i form av ett avdrag på din faktura från oss från och med maj för kompensationen som gäller december-februari.

Vi ringer inte upp kunder angående elpriskompensationen och ber inte våra kunder att logga in på sin bank.

Elpriskompensation för mars

Regeringen har nu även beslutat om en modifierad elpriskompensation för mars månad.

Vi beräknar att kunna börja göra avdrag för mars elpriskompensation på fakturorna från och med september. Det förutsätter dock att vi kunnat ansöka och ta del av kompensationen från Kammarkollegiet (som delar ut kompensationen till elnätsföretagen). Pengarna hos Kammarkollegiet är för tillfället är slut men förväntas fyllas på inom kort.

Mars elpriskompensation kommer att delas ut på samma sätt som tidigare elpriskompensation: som ett avdrag på din faktura.  

Läs mer här.