1. Frågor & svar
  2. Elprisstöd och elpriskompensation

Hur funkar elprisstödet till hela Sverige för nov-dec 2022?

Svenska kraftnät (Svk) har tagit fram ett förslag på ett elprisstöd för november och december 2022 till hushåll i hela Sverige.

Stödet ska vara för hushållens elkostnader under november och december 2022. Denna gång ska stödet gå till hushåll i hela Sverige, alltså även i elområdena SE1 och SE2 till skillnad från det tidigare elprisstödet.  

Regeringen hoppas att stödet ska kunna betalas ut under våren 2023. Förslaget ligger nu hos Energimarknadsinspektionen. 

Vad får man i elprisstöd

Storleken på stödet beror dels på hur mycket el man förbrukade under de två månaderna, dels var någonstans i landet som förbrukningen har skett.

  • SE 1 och SE 2: 90 öre/förbrukad kWh
  • SE 3: 126 öre/förbrukad kWh
  • SE4: 129 öre/förbrukad kWh

För att vara berättigad stödet måste hushållet (en fysisk person) ha ett eget elnätsavtal den 31 december 2022 för den uttagspunkt där el förbrukades under november-december 2022.

Läs mer:

Svenska kraftnät om nov-dec elstödet: https://www.svk.se/press-och-nyheter/press/10-miljarder-i-elstod-till-landets-hushall---3339156/ 
Regeringen om nytt elprisstöd 2023: https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2023/01/uppdrag-att-ansoka-om-att-anvanda-intakter-fran-overbelastning-for-att-finansiera-nodatgarder-for-hushallen/ 

Svenska kraftnät om stöd till elanvändare: https://www.svk.se/stod-till-elanvandare/