1. Frågor & svar
  2. Elprisstöd och elpriskompensation

Hur funkar elprisstödet till hushåll i hela Sverige för nov-dec 2022?

Stödet betalas ut av Försäkringskassan. Den 9 juni ska de flesta ha fått in pengarna på kontot. 

Stödet ska vara för hushållens elkostnader under november och december 2022. Denna gång ska stödet gå till hushåll i hela Sverige, alltså även i elområdena SE1 och SE2 till skillnad från det tidigare elprisstödet.  

Vad får man i elprisstöd

Storleken på stödet beror dels på hur mycket el man förbrukade under de två månaderna, dels var någonstans i landet som förbrukningen har skett. Elstödet täcker 80 procent av den elförbrukning som inte överstiger 18 000 kilowattimmar.

  • SE 1 och SE 2: 90 öre/förbrukad kWh
  • SE 3: 126 öre/förbrukad kWh
  • SE4: 129 öre/förbrukad kWh

För att vara berättigad stödet måste hushållet (en fysisk person) ha ett eget elnätsavtal den 31 december 2022 för den uttagspunkt där el förbrukades under november-december 2022.

Läs mer:

Försäkringskassan https://www.forsakringskassan.se/privatperson/utbetalning-av-elstod
Svenska kraftnät om nov-dec elstödet: https://www.svk.se/press-och-nyheter/press/10-miljarder-i-elstod-till-landets-hushall---3339156/ 
Regeringen om nytt elprisstöd 2023: https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2023/01/uppdrag-att-ansoka-om-att-anvanda-intakter-fran-overbelastning-for-att-finansiera-nodatgarder-for-hushallen/ 

Svenska kraftnät om stöd till elanvändare: https://www.svk.se/stod-till-elanvandare/