Hur gör jag om jag ska hyra ut min bostad i andra hand?

Vi rekommenderar att samma person som använder elen också står som betalningsansvarig för elen. Det lättaste sättet att göra en överlåtelse av ett elavtal är att den tillträdande kunden tecknar ett eget avtal. Detta går antingen att göra via vår hemsida eller genom att kontakta kundservice.

I och med att den nya personen tar över elavtalet sägs ditt elavtal upp automatiskt, eftersom endast en person kan stå för elförbrukningen åt gången. Glöm inte bort att teckna avtal för din nya adress!