Kan man få elpriskompensation även för mars?

Regeringen har även beslutat om en modifierad elpriskompensation för mars månad.

Anledningen till att man förlänger elpriskompensationen även för mars månad är att Rysslands invasion av Ukraina har drivit upp elpriserna. Förlängningen av elpriskompensationen rör elprisområdena 3 och 4, alltså södra och mellersta Sverige, där priserna ökat mest. Den berör cirka 2 miljoner hushåll och beräknas kosta drygt 920 miljoner kronor.

Mars elpriskompensation har liksom tidigare kompensation ett tak på 2000 kWh i elförbrukning, men golvet sänks till 400 kWh, för att stödet ska omfatta fler personer. Den utformas som en trappa som sträcker sig från 100 kr till 1000 kr beroende på elförbrukningsnivå, se tabellen nedan.

Vi beräknar att kunna börja göra avdrag för mars elpriskompensation på fakturorna från och med september. Det förutsätter dock att vi kunnat ansöka och ta del av kompensationen från Kammarkollegiet (som delar ut kompensationen till elnätsföretagen). Pengarna hos Kammarkollegiet är för tillfället är slut men förväntas fyllas på inom kort.  

Elförbrukning per månad (kWh)

Stöd per månad mars (kr)

400 – 699

100

700 – 999

200

1000 – 1199

300

1200 – 1399

400

1400 – 1599

500

1600 – 1699

600

1700 – 1799

700

1800 – 1899

800

1900 – 1999

900

2000 och över

1000

Läs mer:
Regeringen: Elpriskompensation för mars månad kan inledas