Kan man kvitta elpriskompensationen mot tidigare fakturor som förfallit?

Vi som elnätsföretag har fått en förordning som förklarar hur vi ska hantera utdelningen av elpriskompensationen. Där i står att vi inte ska kvitta elpriskompensationen mot tidigare obetalda räkningar eller skulder.