När får jag elpriskompensationen?

Har du Mölndal Energi Nät som elnätsföretag (Mölndals tätort och Pixbo) och är berättigad att få elpriskompensation så kommer du att få den som avdrag på din faktura från och med maj.

Beroende på hur stor kompensation du får och hur stor din faktura är så kan avdraget komma att göras på flera av dina kommande fakturor. Kompensationen ska vara utdelad innan årets slut, men kommer ske långt innan dess. Detta gäller elpriskompensationen för december, januari och februari. 

Tänk på att du får två elfakturor, en  från ditt elhandelsföretag och en  från ditt elnätsföretag. Elpriskompensationen delas ut av ditt elnätsföretag.

Elpriskompensation för mars

Regeringen har nu även beslutat om en modifierad elpriskompensation för mars månad.

Vi beräknar att kunna börja göra avdrag för mars elpriskompensation på fakturorna från och med september. Det förutsätter dock att vi kunnat ansöka och ta del av kompensationen från Kammarkollegiet (som delar ut kompensationen till elnätsföretagen). Pengarna hos Kammarkollegiet är för tillfället är slut men förväntas fyllas på inom kort.  

Läs mer här.

Mer information: 
Regeringen: Elpriskompensation för mars månad kan inledas
Pressmeddelande från Regeringen: Nu är elpriskompensationen på plats 
Pressmeddelande från Regeringen: Kompensation för höga elpriser  
Regeringen - Frågor och svar om elpriskompensationen