Vad får jag i elpriskompensation?

Hur mycket du får i elpriskompensation styrs av din elförbrukning. Kompensationen för december-februari och mars har olika ersättningstrappor.

Elpriskompensation december- februari

Hur mycket kompensation du får beror på din elförbrukning under december, januari och februari 2021/2022. I tabellen nedan ser du de olika stegen för kompensation per månad. Du kan alltså som mest få sammanlagt 6000 kr per hushåll för de tre månaderna.

Din elförbrukning per månad hittar du på dina elräkningar, via Mina sidor eller appen Watter.

Det spelar ingen roll om du har ett elhandelsavtal med fast eller rörligt elpris. Det spelar inte heller någon roll var i Sverige du bor, om du bor i lägenhet, radhus eller villa, utan det är elförbrukningen som styr om och hur mycket du får i ersättning.

Elförbrukning per månad (kWh) 

Stöd per månad dec-feb (kr) 

700 – 899 

100 

900 – 999 

200 

1000 – 1099 

300 

1100 – 1199 

400 

1200 – 1299 

500 

1300 – 1399 

700 

1400 – 1499 

900 

1500 – 1599 

1100 

1600 – 1699 

1300 

1700 – 1799 

1500 

1800 – 1899 

1700 

1900 – 1999 

1900 

Över 2000 

2000 

Elpriskompensation för mars

Regeringen har även beslutat om en modifierad elpriskompensation för mars månad. Stödet för mars månad gäller elprisområdena 3 och 4, dvs södra och mellersta Sverige där priserna har ökat som mest. 

Mars elpriskompensation har liksom tidigare kompensation ett tak på 2000 kWh i elförbrukning, men golvet sänks till 400 kWh, för att stödet ska omfatta fler personer. Den utformas som en trappa som sträcker sig från 100 kr till 1000 kr beroende på elförbrukningsnivå, se tabellen nedan.

Elförbrukning per månad (kWh)

Stöd per månad mars (kr)

400 – 699

100

700 – 999

200

1000 – 1199

300

1200 – 1399

400

1400 – 1599

500

1600 – 1699

600

1700 – 1799

700

1800 – 1899

800

1900 – 1999

900

2000 och över

1000

 

Mer information 
Regeringen: Elpriskompensation för mars månad kan inledas
Pressmeddelande från Regeringen: Nu är elpriskompensationen på plats 
Pressmeddelande från Regeringen: Kompensation för höga elpriser  
Regeringen - Frågor och svar om elpriskompensationen