Vad händer om jag flyttat?

Om du har flyttat från din adress inom Mölndal Energis nätområde och nu bor i ett annat nätområde så kommer du antagligen att få din elpriskompensation utbetald i stället då det inte finns någon elnätsfaktura att göra avdrag på.

Det är en fördel om du är med i SUS registret för utbetalning eller har gjort en adressändring så att betalningsavin kommer rätt. Om du får en utbetalningsavi så kan du lösa in den online på Swedbanks hemsida under "Lös in avi online".

Har du flyttat under december, januari, februari eller mars 2021/2022 så kommer vi att så långt som möjligt försöka att dela på elpriskompensationen mellan dig och den nya ägaren av hushållet. Vår ambition är att så långt som möjligt se till att kompensationen kommer till den som ägt hushållet och förbrukat elen under perioden.