Varför varierar beloppet på min elräkning?

Det beror på att vi debiterar din faktiska förbrukning, det vill säga exakt det antal kilowattimmar som du har förbrukat. Då du troligen använder olika mycket el varje månad så kommer också beloppet på din räkning att variera.

Ofta förbrukar man mer el under vintern, framför allt om bostaden värms upp med el. Du kan följa din förbrukning på Mina sidor och i vår app Watter.

Har du avtal med rörligt pris kommer även elpriset att variera månad för månad. Har du däremot ett avtal med fast elpris debiterar vi samma pris per kilowattimma.