Varför kan jag inte välja fast pris?

Eftersom det har blivit så dyrt att handla fastpriskontrakt kommer vi tillfälligt upphöra med försäljning av fasta avtal.

Vi kan inte längre motivera eller rekommendera fast pris. Den extra kostnaden som kunden får betala blir alldeles för hög – och över tid kommer det vara mycket bättre att ha ett rörligt pris.