<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Djuren vid Riskulla

Naturliga gräsklippare och många små pollinerare. 

 

Sedan 2015 finns det både får och bin utanför Riskullaverket. Fåren håller nere vegetationen på ett naturligt sätt och bina hjälper till att pollinera växtligheten i området. 

Säg hej till årets ulliga kollegor

Varje år har vi får som betar gräs hos oss på Riskulla. De kommer på våren och stannar till hösten, då de åker hem till sin bonde igen.

Årets gräsklippare heter Eufåria, namngiven av våra kunder och följare efter en tävling på våra sociala medier. Hennes två kompisar heter Skrot och Grot efter materialet vi eldar, dvs förnybara rester från bygg- och skogsindustrin, som grenar och toppar (Grot), samt gamla brädor och lastpallar (Skrot).

På besök hemma hos fåren i Lerum

I våras blev saknaden efter fåren för stor så vi passade på att besöka dem där de bor på vintern, hemma hos sin bonde i Lerum. 

Från vårt kontrollrum, som är bemannat dygnet runt, håller vi ett öga på fåren. De har gott om bete, men får också lite kraftfoder och hö. De är mycket uppskattade av alla medarbetare som gärna tar en fika bredvid hagen vid fint väder.

Våra får 2020

Förra året var det Mikaela, Leifelina och Clara-Henri som skötte gräsklippningen. 

Många små pollinerare

Om du kört förbi Riskulla så kanske du har sett två små gröna lådor på gräsmattan närmast vägen. Det är våra bikupor.

Eftersom delar av vårt bränsle är rester från skogen i form av grenar, toppar och bark som blir över från skogsindustrin så känns det naturligt att göra något litet för att stötta naturen även i närområdet. Därför har vi två bikupor. Dessutom finns det ett insektshotell och ett paddhotell också. 

Honungen från bikuporna tar vi ibland med ut på mässor och delar ut till våra besökare.