M�lndal Energi

ELMARKNADEN

Riksdagsbeslut om höjd kvotplikt och sänkt energiskatt från 2016-01-01.

Sänkt energiskatt
Energiskatten sänks med 0,2 öre/kWh till 29,2 öre/kWh. För vissa kommuner i norra Sverige sänks den till 19,3 öre/kWh exkl. moms.

Höjd kvotplikt för elcertifikat.
För att nå målet för produktion av el med förnybara energikällor har Sveriges Riksdag tagit beslutet att höja kvotplikten för elcertifikat de kommande åren. Det innebär en ökad kostnad per kWh med ca: 1,7 öre exkl. moms. För mer info om elcertifikat läs här.

 

 

 

Namn:

Ämne:

Email: