Nära och enkelt med passion för miljön

Verksamhet > Elhandel > Elområden

ELOMRÅDEN

Den 1 november 2011 delades Sverige in i fyra olika elområden. Anledningen var den sneda fördelningen mellan produktion och förbrukning. Mycket av elproduktionen finns i norra Sverige medan merparten av förbrukningen finns i mellersta och södra landet. Samtidigt finns det begränsningar i elnätet som gör att det ibland uppstår problem med överföringen från norr till söder. För att klara överföringen av el inom landet har man ibland valt att begränsa exporten till utlandet. Det strider mot EU:s konkurrensregler. Genom att dela upp Sverige i fyra olika områden kommer man inte längre att ha det problemet.

Vad innebär detta för dig som kund?

Uppdelningen innebär att Sverige inte längre kommer att ha ett gemensamt elpris. Detta kommer framför allt att märkas i det som kallas Elområde 4 och som betyder den sydligaste delen av Sverige (gränsen går ungefär mellan Falkenberg och Oskarshamn). Där kommer priset att bli dyrare än i resten av landet. Det gäller både rörligt och fast pris. Det område som påverkas minst är Elområde 3 där till exempel Mölndal och Göteborg ligger. I Elområde 1-2 blir priset troligtvis något lägre jämfört med idag.

www.elomraden.se och www.natomrade.se kan du snabbt och enkelt se vilket elområde du bor i
 

Namn:

Ämne:

Email:

Starta Chatt


Skicka
Avsluta Chatt
Chatta med oss!