Nära och enkelt med passion för miljön

Verksamhet > Elhandel > Sälj din el till oss

SÄLJ DIN EL TILL OSS

SÄLJ DIN EL TILL OSS

Har du solceller på taket som producerar förnybar el åt dig? Vill du tjäna pengar på överskottet som du inte förbrukar? Då är du hjärtligt välkommen att sälja el till oss. För att mer el i landet ska komma från förnybara källor som sol och vind, har nu regeringen bestämt att småskaliga elproducenter, eller så kallade mikroproducenter, ska uppmuntras att producera egen el. Om du sätter upp en småskalig elproduktion med hjälp av kanske solceller eller vindkraft, kan du sälja den el som du inte förbrukar till oss. 

Fyra steg till att bli din egen elproducent:

1. Villkor
Du ska vara så kallad mikroproducent och köpa mer el än du säljer under året. Mikroproducenten får ha en huvudsäkring på högst 63 A och en effekt på anläggningen om maximalt 43,5 kW. På www.energimyndigheten.se finner du matnyttiga tips om vad du ska tänka på när du installerar din anläggning. Du kan också ta del av jämförelser mellan olika solcellstyper.

2. Investera
20 m2 solceller kostar cirka 45 000 och ger cirka 3 000 kWh årligen. Elen är värd cirka 3 000 kronor per år i dagens elpris. Investeringsstödet för solceller är idag 30 procent för företag respektive 20 procent för privatpersoner. Kontakta Länsstyrelsen för att få reda på mer om vad som gäller i just ditt län.

3. Ansluta
Kontakta elnätsföretaget som ansvarar för elnätet där du bor. Elnätsföretaget ser till att du säkert kan föra ut elen på nätet och installerar en extra mätare i din bostad som mäter utgående el. Installationen är kostnadsfri och ett abonnemang för överföringen tecknas samtidigt med elnätsföretaget.

Om du bor inom Mölndals tätort eller Pixbo är du förmodligen nätkund hos Mölndal Energi Nät. Då utför vi uppdraget och ansluter dig, kontakta Mölndal Energi Nät.

Om elnät och elhandel:
- Elnätet – monopol. Din nätleverantör ansvarar för elnätet där du bor. Denne är din partner för överföringen.
- Elhandel – en konkurrensutsatt marknad. Ditt elhandelsbolag är din partner för elen som du köper och säljer.

4. Sälja
Oavsett var du bor i landet är du hjärtligt välkommen att sälja el till Mölndal Energi. Du tecknar då ett elhandelsavtal med oss. Kontakta vår kundservice på 031- 86 65 40 eller mejla till kundservice@molndalenergi.se så berättar vi mer om våra mikroproduktionsavtal.

Momsbefrielse vid mikroproduktion av förnybar el
Du som producerar el och matar in el du inte själv förbrukar till övriga elnätet, får under vissa förutsättningar skattereduktion för det. Om du dessutom säljer din överskottsel till övriga elnätet ska du betala moms på ersättningen när din momspliktiga försäljning är större än 30 000 kronor exklusive moms under ett beskattningsår. Det kan då även bli aktuellt med andra skatter som inkomstskatt och energiskatt beroende på hur mycket du säljer.

Om din totala momspliktiga försäljning är högst 30 000 kronor exklusive moms under ett beskattningsår är du befriad från moms. För att du ska kunna bli befriad från moms får din momspliktiga försäljning inte heller ha varit mer än 30 000 kronor någon gång under de två närmast föregående åren. Om du är befriad och bara har sådan försäljning som är befriad från moms behöver du inte vara momsregistrerad. Om du redan är registrerad och uppfyller kraven för befrielse ska du lämna in en ändringsanmälan för att du ska bli befriad.

Namn:

Ämne:

Email:

Starta Chatt


Skicka
Avsluta Chatt
Chatta med oss!