M�lndal Energi

ÅTGÄRDER ENLIGT ÖVERVAKNINGSPLAN

För att få en övergripande bild om elnätsverksamhetens juridiska och organisatoriska ställning och funktion i koncernen görs varje år en övervakningsplan. Detta görs för att garantera att Mölndal Energi Nät AB inser vikten av att agera neutralt, objektivt och icke-diskriminerande och att inte otillbörligt gynna någon aktör på elmarknaden.

Här kan du läsa den senaste rapporten om åtgärder enligt Övervakningsplan 2016.

Namn:

Ämne:

Email: