Nära och enkelt med passion för miljön

Verksamhet > Elnät > Konsumentskydd > Enklare för dig som kund!

ENKLARE FÖR DIG SOM KUND!

Vår branschförening Svensk Energi har, i samarbete med oss som medlemsföretag, tagit fram två broschyrer som ska underlätta för elkunderna.

Den första broschyren beskriver de vanligaste situationerna då en kund behöver kontakta sitt elbolag. Här anges vilka möjligheter och rättigheter kunden har på den avreglerade elmarknaden. Dessutom finns en ordlista för elbranschen. Vi hoppas att detta informationsmaterial kan vara till nytta för dig som kund!  

Vanliga situationer (PDF)

Ordlista (PDF)
 

Namn:

Ämne:

Email:

Starta Chatt


Skicka
Avsluta Chatt
Chatta med oss!