M�lndal Energi

ERSÄTTNING VID ELAVBROTT

Om du drabbas av ett elavbrott som varar mer än 12 timmar kan du ha rätt till avbrottsersättning. Läs mer om detta på Konsumenternas Energimarknadsbyrå.

Namn:

Ämne:

Email: