Nära och enkelt med passion för miljön

Verksamhet > Elnät > Nyteckning av elnätsavtal

NYTECKNING

Ska du flytta in i ett nytt hus eller lägenhet i Mölndal? Då månste du anmäla detta till oss för att få el och eventuellt värme i din nya bostad. För att vi skall kunna administrera dina avtal i tid vill vi att du meddelar oss minst 30 dagar innan du flyttar.

Tänk på att:
• Om ni är två som flyttar ihop måste ni tala om vem som ska vara ansvarig för elavtalet. Tänk också på att elnäts- och elhandelsavtalen måste tecknas av samma person.
• Mölndal Energi AB är din anvisade elleverantör och kommer att leverera din el om du inte tecknar avtal med något annat elhandelsföretag. Om du vill teckna ett elprisavtal tar du kontakt med ett elhandelsbolag som sedan sköter leverantörsbytet åt dig.

När du har skickat ditt avtal till oss får du tillbaka en avtalsbekräftelse via mail samt en skriftlig avtalsbekräftelse via vanlig post inom två veckor.  

Gå till Kontakta oss och välj "Inflyttning anmälan" för att göra din anmälan. 

Namn:

Ämne:

Email:

Starta Chatt


Skicka
Avsluta Chatt
Chatta med oss!