Nära och enkelt med passion för miljön

Årets Fjärrvärmeföretag 2015

Fjärrvärmebranschen har en vision för fjärrvärmen år 2030: Vi värmer varandra med återvunnen energi. För att nå visionen har tre förflyttningar identifierats som viktiga för branschen att arbeta med. Ett företag som utmärkt sig extra i det arbetet är Mölndal Energi AB, som igår förärades titeln Årets fjärrvärmeföretag 2015.
 

Det var under på Svensk Fjärrvärmes årsmöte, på kvällen tisdag den 24 november som Årets fjärrvärmeföretag 2015 utsågs. Prisutdelare var Anders Östlund, ordförande Svensk Fjärrvärme och två jurymedlemmar: Anders Ericsson, värmechef Trollhättan Energi och Carina Bergsten, Uddevalla Energi.
 

- Det är långt och träget arbete bakom detta. Vi har lärt av våra misstag och inser att det inte finns nån "quick fix". Vi lutar oss också mot den forskning som finns och försöker omsätta den i praktik. Nu fortsätter vårt arbete med fokus på vad kunden verkligen vill ha, säger Peter Maksinen, fjärrvärmechef Mölndal Energi.
 

Tre finalister hade utsetts, Pite Energi, Borås Energi och Miljö samt Mölndal Energi. Och det var alltså Mölndal Energi som knep den åtråvärda titeln för sitt arbete med de tre viktiga förflyttningarna:
 

Från one-size fits all till skräddarsytt
Genom arbetet med Prisdialogen, har Mölndal Energi ett fortsatt fokus på kundnytta och kunddialog, som utmynnat i en prismodell som ger kunden ekonomiska incitament att agera på ett sätt som är bra för hela energisystemet, samt möjlighet att påverka prisnivåer och tilläggstjänster.
 

Från värmeproducent till värmeleverantör
Genom aktiv samverkan har Mölndal Energi lyckats maximera användandet av spillvärme och biobaserad värme i regionen och tar även emot solvärme från kunder som har överskott.
 

Från själv är bäste dräng till aktiv samverkan
Mölndal Energi har i en företagsövergripande utvecklingsinsats placerat kunden i fokus i hela verksamheten, genom att satsa på hög tillgänglighet och ett brett utbud av energitjänster och miljöanpassade tjänster. Målet - att få Sveriges nöjdaste kunder.
 

Namn:

Ämne:

Email:

Starta Chatt


Skicka
Avsluta Chatt
Chatta med oss!