Nära och enkelt med passion för miljön

FELSÖKNING OCH INSTRUKTIONER

Inget varmvatten eller ingen värme
1. Kontrollera att du har ström till anläggningen
2. Kontrollera temperaturen på inkommande fjärrvärme

Varmvatten finns men dåligt med värme
1. Kontrollera att du har ström till reglerutrustningen
2. Kontrollera inställningen på reglerutrustningen
3. Kontrollera att det är tryck på systemet (titta på manometern)
4. Kontrollera att cirkulationspumpen går (lägg handen och känn på den)
5. Kontrollera att det sekundära smutsfiltret inte är igensatt (tvätta rent det och sätt tillbaka)

Det blir endast värme i delar av huset
1. Kontrollera att ventiler är öppna
2. Se till att det är tryck på systemet (titta på manometern)
3. Lufta radiatorer med luftningsnyckel så här:
   • Stäng av cirkulationspumpen 
   • Fyll upp trycket
   • Vänta ca 10 minuter
   • Lufta radiatorerna, börja högst upp i fastigheten
   • Fyll upp trycket (påfyllning rad.)
   • Sätt på cirkulationspumpen igen

Värme finns men inget varmvatten
1. Kontrollera temperaturinställningen
2. Fungerar regleringen på varmvattnet 
 
Är du precis nyinstallerad? Tänk då på att...
1. Gundinställningen kanske inte passar din fastighet direkt
2. När man byter värmeanläggning töms en del av vattnet i ditt radiatorsystem (elementen), lufta därför lite extra de närmsta månaderna

I Handbok för fjärrvärmecentraler kan du få mer tips och hjälp hur du sköter din fjärrvärmecentral.

Behöver du hjälp med din fjärrvärmecentral? Kontakta oss så hjälper vi dig!

 

Namn:

Ämne:

Email:

Starta Chatt


Skicka
Avsluta Chatt
Chatta med oss!