Nära och enkelt med passion för miljön

Verksamhet > Fjärrvärme > Fjärrvärme och yttre miljö > Bra Miljöval värme

BRA MILJÖVAL VÄRME

Som första energibolag i Sverige kan Mölndal Energi, förutom el märkt med Bra Miljöval, även erbjuda fjärrvärme som är märkt med Svenska Naturskyddsföreningens miljömärke Bra Miljöval.
 
Bra Miljöval värme är vår finaste fjärrvärmeprodukt och är ett frivilligt tillval till våra ordinarie fjärrvärmeavtal. Värme märkt med Bra Miljöval garanterar bland annat att värmen kommer från förnybara bränslen (i vårt fall från biobränslen), att bränslet inte är hämtat från skyddsvärd skog, att bränslet kommer från skogsägare som bedriver ett hållbart skogsbruk och att det inte har gått åt en massa fossil energi på vägen från skog till element (till exempel vid avverkning, transporter och i produktionsprocessen). Vi blir reviderade av en extern part varje år då det kontrolleras att vi följer alla Naturskyddsföreningens krav. 

Att välja fjärrvärme märkt Bra Miljöval är ett enkelt satt att minska sin påverkan på miljön och bidra till ett hållbart energisystem. För vår Bra Miljöval Värme betalar du ett tillägg på 2,5 öre/kWh exklusive moms t o m 2018-12-31. Fr o m 2019-01-01 är priset på tillägget Bra Miljöval Värme 5 öre/kWh exklusive moms. 

Här kan du lätt få reda på hur stora just dina koldioxidutsläpp är samt vad det skulle kosta dig att välja Bra Miljöval Värme. 

Här kan du läsa mer om Mölndal Energis miljöarbete

Du kan även läsa mer om Bra Miljöval på Svenska Naturskyddsföreningens hemsida

Namn:

Ämne:

Email:

Starta Chatt


Skicka
Avsluta Chatt
Chatta med oss!