Nära och enkelt med passion för miljön

Verksamhet > Fjärrvärme > Fjärrvärme och yttre miljö > Fjärrvärmens miljövärden

FJÄRRVÄRMENS MILJÖVÄRDEN

Du som kund kan själv välja hur din fjärrvärme ska vara producerad och därmed även hur stor din belastning på miljön ska vara. Genom att aktivt välja att köpa fjärrvärme märkt Bra Miljöval minimerar du dina utsläpp.

Vi tillhandahåller två sorters fjärrvärmeprodukter. Du kan se koldioxidutsläppen för just den produkt som du valt.

 

Ordinarie fjärrvärme Mölndal
Om ni inte gjorde något specifikt val av värme under 2017 fick ni fjärrvärme som gav upphov till totalt 31 gram CO2e/kWh. 26 gram CO2e/kWh kom från själva förbränningen och ytterligare 5 gram CO2e/kWh kom från transporter och produktion av bränslen. Fjärrvärmens resurseffektivitet var hög och gav en primärenergifaktor på 0,08. 95 procent av bränslet var förnybart eller återvunnen energi.

Biovärme/Bra Miljöval fjärrvärme
Mölndal Energi erbjuder även ytterligare två fjärrvärmeprodukter som är helt förnybara: Biovärme samt Bra miljöval Fjärrvärme. 

2017 gav dessa fjärrvärme-produkterna Biovärme och Bra Miljöval upphov till utsläpp på 6,5 g CO2e/kWh.

2,5 gram kom från förbränningen och 4 gram från transporter och produktion av bränsle. Fjärrvärmen var resurseffektiv och hade en mycket låg primärenergifaktor på 0,02. 100 % av bränslet var förnybart. 

Produkten Bra Miljöval värme kontrolleras av Naturskyddsföreningen och garanterar även att bränslet är spårbart, kommer från hållbara skogsbruk som värnar om biologisk mångfald, att aska från produktionen återförs till skog, att medel avsätts för miljöprojekt m.m. 

Fyll i din årsförbrukning nedan och tryck på räkna ut för att ta reda på vilka utsläpp som just du ger upphov till samt vad det skulle kosta dig att välja Bra Miljöval.

Din årsförbrukning i kWh:  

Fjärrvärmens miljövärden brukar uppdateras i februari avseende föregående helår. Sidan uppdaterades senast 2017-01-30.
Namn:

Ämne:

Email:

Starta Chatt


Skicka
Avsluta Chatt
Chatta med oss!