M�lndal Energi

FJÄRRVÄRMENS MILJÖVÄRDEN

Du som kund kan själv välja hur din fjärrvärme ska vara producerad och därmed även hur stor din belastning på miljön ska vara. Genom att aktivt välja att köpa fjärrvärme märkt Bra Miljöval minimerar du dina utsläpp.

Vi tillhandahåller två sorters fjärrvärmeprodukter. Du kan se koldioxidutsläppen för just den produkt som du valt.

 

Ordinarie fjärrvärme Mölndal
Om ni inte gjorde ett specifikt val av värme under 2016 fick ni fjärrvärme som gav upphov till totalt 61 gram CO2e/kWh. 54 gram CO2e/kWh kom från själva förbränningen och ytterligare 7 gram CO2e/kWh kom från transporter m.m. 
Fjärrvärmens resurseffektivitet var hög och gav en primärenergifaktor på 0,15. 88 procent av bränslet var förnybart eller återvunnen energi.

Bränslemix ordinarie fjärrvärme, Mölndal

Biovärme/Bra Miljöval fjärrvärme
Om ni valt att köpa produkten Biovärme eller fjärrvärme märkt med Bra Miljöval under 2016 fick ni fjärrvärme som gav upphov till totalt 10 gram CO2e/kWh. 6 gram CO2e/kWh kom från själva förbränningen och ytterligare 4 gram CO2e/kWh kom från t ex transporter mm. 100 procent av värmen producerades med förnybara bränslen. Fjärrvärmen var mycket resurseffektiv med en primärenergifaktor på endast 0,02.

Fyll i din årsförbrukning nedan och tryck på räkna ut för att ta reda på vilka utsläpp som just du ger upphov till samt vad det skulle kosta dig att välja Bra Miljöval.

Din årsförbrukning i kWh:  

Fjärrvärmens miljövärden brukar uppdateras i februari avseende föregående helår. Sidan uppdaterades senast 2017-01-30.
Namn:

Ämne:

Email: