Nära och enkelt med passion för miljön

Verksamhet > Fjärrvärme > Fjärrvärme och yttre miljö > Fjärrvärmens miljövärden

FJÄRRVÄRMENS MILJÖVÄRDEN

Miljövärden fjärrvärme från Mölndal Energi 2018

Ordinarie fjärrvärme Mölndal

Kunder som inte gjort specifikt val av värme under 2018 fick fjärrvärme som gav upphov till totalt 15,4 gram CO2e/kWh. 11,9 gram CO2e/kWh kom från själva förbränningen och ytterligare 3,5 gram CO2e/kWh kom från transporter och produktion av bränslen. En mycket låg primärenergifaktor på 0,04 visar fjärrvärmens resurseffektivitet.

99,7 procent av tillförd energi bestod av förnybara bränslen eller återvunnen energi.

Biovärme/Bra Miljöval fjärrvärme

Mölndal Energi erbjuder även fjärrvärmeprodukterna Biovärme och Bra Miljöval värme. 2018 gav dessa fjärrvärme-produkter upphov till totalt 6,9 gram CO2e/kWh. 2,5 gram CO2e/kWh kom från förbränningen och 4,4 gram CO2e/kWh från transporter och produktion av bränsle. Fjärrvärmen var resurseffektiv och hade en mycket låg primärenergifaktor på 0,02. 100 % av bränslet var förnybart.

Produkten Bra Miljöval värme kontrolleras av Naturskyddsföreningen och garanterar  att bränslet är spårbart, kommer från hållbara skogsbruk som värnar om biologisk mångfald, att aska från produktionen återförs till skog samt att medel avsätts för energieffektiviseringsprojekt.

Namn:

Ämne:

Email:

Starta Chatt


Skicka
Avsluta Chatt
Chatta med oss!