Nära och enkelt med passion för miljön

Verksamhet > Fjärrvärme > Fjärrvärme och yttre miljö > Klimatbokslut

KLIMATBOKSLUT 2016

Mölndal Energis verksamhet har genomgått en mätning av konsultföretaget Profu. Det är ett oberoende forsknings- och utredningsföretag inom energi, avfall och miljö och de har gjort rapporten Klimatbokslut 2016 för flera energibolag.

Mölndal Energis klimatbokslut visar tydligt att kollektiva lösningar, som fjärrvärme, är mycket mer resurseffektiva och har lägre klimatpåverkan än individuella lösningar. Tillsammans med våra kunder, Mölndalsborna, har vi för 2016 gjort en koldioxidbesparing på hela 125 000 ton koldioxid jämfört med individuella lösningar.

Siffran 125 000 ton koldioxidekvivalenter kan jämföras med:

  • att alla kommuninvånare i Mölndal avstår från att shoppa (utöver att äta, bo och resa) under ca 24 månader.
  • att alla kommuninvånare avstår från att köra bil under ca 18 månader.
  • att var och en av kommunens invånare flyger en tur och returresa till New York.

Rapporten fokuserar på fjärrvärmesystemets kraft- och värmeproduktion, elproduktionen från vind- och vattenkraft, vattenproduktion och avloppsbehandling, fjärrkyla, återvinning samt bränsleproduktion av pellets.

Syftet med rapporten är att vara ett verktyg för att hitta möjligheter till förbättringar för att kunna minska klimatpåverkan. Vid jämförelse med kommande års klimatbokslut kan effekter av åtgärder följas upp. Dessutom ger rapporten fakta om klimatpåverkan som kan användas för information till kunder, kommuninvånare och andra intresserade.

Klimatbokslut 2016 beskriver hur Mölndal Energis egen verksamhet har en direkt klimatpåverkan, såsom våra transporter och förbränning av bränslen. Samtidigt har den en indirekt klimatpåverkan då andra utsläpp undviks tack vare vår verksamhet. Vi menar då exempelvis att vår fjärrvärme ersätter värme- och elproduktion med betydande utsläpp. Grundprincipen är att fjärrvärmen ersätts med ekonomiskt konkurrenskraftiga och klimateffektiva alternativ.

I rapporten har man använt sig av en konsekvensanalys där man studerar de konsekvenser för klimatet som företagets verksamhet ger upphov till i samhället.

Hela rapporten finns här: Mölndal Energis Klimatbokslut 2016.

Fördjupad beskrivning av metoden, avgränsningar och antaganden för ”Klimatbokslut för Energiföretag”

Vill du få reda på din livsstils klimatpåverkan?
Genom att svara på några frågor får du en uppfattning om vilket klimatavtryck du gör.

Namn:

Ämne:

Email:


Chatta med oss!