Nära och enkelt med passion för miljön

Verksamhet > Fjärrvärme > Fjärrvärme och yttre miljö > Klimatbokslut

KLIMATPÅVERKAN OCH MILJÖMÅL

100 % förnybar energiproduktion
Mölndal Energi har under lång tid bedrivit ett långsiktigt och målmedvetet arbete för att minska de fossila koldioxidutsläppen från vår egen produktion. Vi nöjer oss inte med låga utsläpp utan har tagit steget att bli ett av Sveriges första energibolag med 100 % förnybar produktion av fjärrvärme och el. Under året 2018 gör vi de sista åtgärderna som krävs för att nå vårt mål.

Fjärrvärmen bantar klimatutsläppen
Sedan 2014 har vi på Mölndal Energi tillsammans med Profu tagit fram ett utökat klimatbokslut där en systemsyn på de samhällsnyttor vi levererar tillämpas. Här tittar man inte bara på våra direkta utsläpp utan vidgar perspektiven och tittar på hela energisystemet och vilka effekter, både direkta och indirekta, som vår verksamhet får. Man tar också hänsyn till undviken klimatpåverkan.
 
Genom samproduktion av värme och el i vårt kraftvärmeverk tar vi till vara på så gott som all energi som finns i bränslet. Bränslena som används är överblivna trärester från skogen så som grenar, toppar och bark samt returträ från till exempel gamla lastpallar. Det gör att elen och fjärrvärmen från Mölndal Energi är återvunnen och förnybar med väldigt låg miljöpåverkan och är det naturliga valet för miljömedvetna Mölndalsbor.

Sverige ingår i en nordeuropeisk elmarknad som är sammankopplad över landsgränserna. Det gör att Mölndal Energis verksamhet ger effekter långt utanför Sveriges gränser.  Om vår produktion av värme och el skulle upphöra skulle det innebära ett behov av alternativ produktion för att tillgodose samhällets behov. Då dessa alternativ jämförs med vår produktion, blir det tydligt att vår verksamhet faktiskt innebär rejält minskade utsläpp av koldioxid. Riskulla kraftvärmeverk är Mölndals största miljösatsning genom tiderna och har stor kapacitet för att fortsätta göra klimatnytta i många år framöver förutsatt en fortsatt efterfrågan på fjärrvärme.

Under 2017 bidrog vår verksamhet med att minska CO2-utsläppen globalt med 148 000 ton. Det är lika mycket som om alla Mölndals kommuninvånare skulle låta bilen stå i två år!

Läs hela klimatbokslutet här.
Namn:

Ämne:

Email:

Starta Chatt


Skicka
Avsluta Chatt
Chatta med oss!