Nära och enkelt med passion för miljön

Verksamhet > Fjärrvärme > Fjärrvärmelagen

Rätt till förhandling, medling och uppsägning

Är du som kund inte nöjd med det nya fjärrvärmepriset har du möjlighet att framställa en begäran om förhandling med Mölndal Energi. En sådan framställan skall göras senast tre veckor från dagen då du blev underrättad om det nya priset.

 

Om förhandlingen inte leder fram till en överenskom¬melse mellan dig och Mölndal Energi om det nya fjärrvärmepriset kommer vi att meddela dig att förhandlingen är avslutad. Du har då möjlighet att ansöka om medling hos Fjärrvärmenämnden. Ansökan om medling skall ha kommit in till Fjärrvärmenämnden senast tre veckor från den dag Mölndal Energi meddelat att förhandlingen avslutats.

 

Vill du säga upp avtalet om fjärrvärme till följd av det nya fjärrvärmepriset, har du rätt att göra det senast två månader från den dag du underrättats om det nya priset. Denna rätt att säga upp avtalet gäller oavsett om du begärt förhandling eller medling om det nya fjärrvärmepriset. Om du begärt förhandling avseende det nya fjärrvärmepriset, och förhandlingarna inte resulterat i någon överenskommelse, har du rätt att säga upp fjärrvärmeavtalet senast tre veckor från den dag Mölndal Energi meddelat dig att förhandlingarna avslutats.

 

Om du har ansökt om medling avseende det nya fjärrvärmepriset, och medlingen inte resulterat i någon överenskommelse, får du säga upp avtalet om fjärrvärme senast tre veckor från den dag Fjärrvärmenämnden meddelat beslut att avsluta medlingen eller, om ansökan lämnas utan bifall, senast tre veckor från dagen för detta beslut. Om du säger upp avtalet till följd av det nya fjärrvärmepriset, upphör avtalet att gälla tre månader från dagen för uppsägningen. Här hittar du lagen i sin helhet http://www.ei.se/

Namn:

Ämne:

Email:

Starta Chatt


Skicka
Avsluta Chatt
Chatta med oss!