M�lndal Energi

KVALITETSSÄKRING MED REKO FJÄRRVÄRME

Mölndal Energi är Reko-certifierade. Det betyder att vi lever upp till högt ställda krav på öppenhet, jämförbarhet och förtroende. För dig som kund innebär det trygghet.

På Mölndal Energi är vi beroende av goda kundrelationer. Att kvalitetsmärka oss är ett sätt att visa våra kunder och omvärlden att vi är ett ansvarskännande fjärrvärmeföretag med ett långsiktigt perspektiv.

Reko är utformat helt utifrån krav och förväntningar som formulerats av representanter för fjärrvärmens kunder. Vi ska bland annat ge en tydlig och lättillgänglig information om exempelvis verksamheten och prisförändringar. En öppen dialog ska föras och kunderna ska ha mer att säga till om.

 

Till kvalitetsnämnden kan man som kund alltid vända sig om man anser att ett fjärrvärmeföretag inte lever upp till de kriterier som kännetecknar en Reko fjärrvärmeleverantör. Det är kvalitetsnämnden som granskar alla ansökningar från fjärrvärmeföretag för att avgöra om företagen ska kvalitetsmärkas eller inte. Ansökan som skickas in kallas verksamhetsgenomlysning och ger en bra insyn i fjärrvärmeleverantörens verksamhet.

Mer information om Reko kan du få genom att klicka på nedanstående länkar:

Villkor

Frågor och svar om Reko

Mölndal Energis verksamhetslysning

Klagan 

Namn:

Ämne:

Email: