M�lndal Energi

ELCERTIFIKAT

Elcertifikatsystemet infördes den 1 maj 2003 med syfte att påskynda utbyggnaden av förnybara energikällor som vindkraft, vattenkraft, solenergi och biobränsleeldade kraftverk. Målet är att produktionen av förnybar el ska ha ökat med 17 TWh från 2002 års nivår fram till 2016. Det motsvarar årsförbrukningen för 850 000 normalstora villor*.

För varje MWh el som produceras i denna typ av kraftverk får producenten ett elcertifikat. Dessa elcertifikat säljs sedan till elleverantörerna som enligt lag är skyldiga att köpa en viss mängd elcertifikat i förhållande till sin försäljning. På så sätt skapas ett värde utöver själva elpriset för producenter som äger förnybara energikällor.
Elcertifikat ingår i elleveransen till dig som elanvändare. Du som har rörligt pris får ett nytt elcertifikatpris varje månad. Du som har bundit ditt elpris har också ett elcertifikatpris som ligger fast under hela avtalsperioden.

* Vi har räknat med att varje villa förbrukar 20 000 kWh/år.

Namn:

Ämne:

Email: