Nära och enkelt med passion för miljön

Verksamhet > Miljö > Miljöpåverkan > Elens miljöpåverkan

ELENS MILJÖPÅVERKAN

Som kund hos oss får du alltid förnybar el utan att du behöver säga till om det, i vårt fall har elen producerats med vind, vatten eller biobränsle. 

Du kan också välja att uppgradera till el märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval som har ett ytterligare miljövärde, förutom att elen är förnybar krävs även ett vidare miljöfokus där elproduktionen även ska ta hänsyn till bl a biologisk mångfald m.m. 

All vår el är ursprungsgaranterad vilket innebär att vi, när vi köper in el till våra kunder, får ett slags elektroniskt kvitto från elproducenten på elens ursprung som ger en spårbarhet på elen. Ursprungsgarantierna annulleras när vi säljer elen till kunder och det är Energimyndigheten som utövar tillsyn och ser till att det hela går rätt till. 

Enligt lag ska alla elhandelsföretag lämna uppgifter om elens ursprung samt information om elens miljöpåverkan rörande den el som företaget sålde föregående år. 

2015 var 100% av den el Mölndal Energi sålde, förnybar och ursprungsgaranterad.
Nedan kan du se ett diagram över vilken sorts förnybar el vi sålde förra året.

 

 

MILJÖPÅVERKAN

Nedan kan du se vilken påverkan på miljön som sker i form av CO2-utsläpp och kärnbränsleavfall per kWh. 

 

 

Förnybar el

Mölndal Energis totala elmix

CO2-utsläpp

0 g/kWh

0g/kWh

Kärnbränsleavfall

0 mg/kWh

0 mg/kWh

Miljödata presenteras baserad på driftsdata, dvs påverkan på miljön under den tid då kraftverken producerar el. 

Det allra bästa för miljön är att minska sin energiförbrukning. Tänk därför på att den bästa kWh alltid är den som inte används oavsett vilken typ av el det är, och att el bara ska användas till det som just el är bra till. Att t ex använda el för att skapa ljummen luft att värma upp ett hus med är slöseri om man har tillgång till fjärrvärme. Läs mer om fjärrvärme och primärenergibegreppet.
 
Läs mer om Bra Miljöval.
 

Namn:

Ämne:

Email: