M�lndal Energi

FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR

Förnybara energikällor är sådana bränslen som återbildas hela tiden och som därför inte riskerar att ta slut. Förnybara källor är tex sol, vind, vatten samt biobränslen (exempelvis träd från skogen). Biobränslen räknas som förnybara så länge som det växer upp nytt i samma omfattning som det avverkas. Ibland säger man att biobränslen är lagrad solenergi! Biogas är också en förnybar energikälla, det vill säga gas som vi människor kan utvinna från exempelvis matrester.

Vad är ändliga energikällor?
Motsatsen till förnybara energikällor är ändliga energikällor, det är sådana som det bara finns en begränsad mängd utav på jorden och som därför kan ta slut om vi nyttjar dem för mycket. Exempel på sådana källor är kol, olja och naturgas. Dessa bränslen kallas också fossila då de kommer från uråldrigt material, små vattendjur och växter som dött och blivit liggande på bottnen av hav och insjöar, som fanns vid jordens begynnelse och som lagrats in i bergrunden. Under högt tryck och höga temperaturer har de sedan under flera miljoner år omvandlats till kol och olja.

Miljöpåverkan
Användningen av förnybara energikällor påverkar inte miljön på samma sätt som användningen av olja, kol och andra fossila energikällor. När fossila bränslen eldas frigörs många olika växthusgaer och andra giftiga ämnen. Även torv som är långsamt förnyelsebart har relativt höga koldioxidutläpp.
Sol-, vind- och vattenkraft till exempel, ger inga utsläpp av farliga eller miljöpåverkande gaser. Biobränslen så som träd släpper visserligen ut koldioxid när man eldar dem men denna koldioxid binds upp igen om det planteras nya träd, det blir således inget nettotillskott av koldioxid i atmosfären. Även om de förnybara bränslena inte innebär några utsläpp kan exempelvis naturen, människorna och djuren runt omkring kraftverken påverkas av själva kraftverken.

Bränslen på Mölndal Energi
På Mölndal Energi används mycket trädbränslen vid produktionen av el och fjärrvärme. Bränslena är förnybara och består framförallt av grenar och toppar (GROT) som blivit över i skogsindustrin och som inte kan användas till träprodukter och papper. Vi eldar även bark, stamved och returträ som är gammalt återvunnet trä från återvinningsstationer. På vintern när det är som kallast eldar vi ibland även torv, det är ett bränsle som är långsamt förnyelsebart. Vi har mycket torv i Sverige och i dagsläget används bara en liten del av den årliga tillväxten.

Namn:

Ämne:

Email: