M�lndal Energi

RISKULLA KRAFTVÄRMEVERK

På Riskulla Industriområde har vi byggt ett kraftvärmeverk som togs i drift i oktober 2009.

Kraftvärmeverket eldas med biobränsle och är Mölndals största miljösatsning någonsin. Produktionen i kraftvärmeverket bidrar inte till att öka växthuseffekten, utan bidrar istället till att minska koldioxidutsläppen ur ett globalt perspektiv genom att ersätta fossilt producerad el. Kraftvärmeverket beräknas spara in ca 182 000 ton koldioxid /år, vilket motsvarar utsläpp från 60 000 bilar per år. 

Vad är kraftvärme?

Vårt kraftvärmeverk producerar både elkraft till det svenska elnätet och värme som distribueras till fastigheter i Mölndal via vårt fjärrvärmenät.

Kraftvärmeverkets panna eldas med biobränsle och hettar upp vatten som finns i ett slutet system. Vattnet övergår till ånga som dels driver en turbin för elproduktion och dels via en värmeväxlare producerar hetvatten till fjärrvärmenätet. I värmeväxlaren kyls ångan åter till vattenfas och pumpas sedan återigen in i pannan för upphettning.

Hög verkningsgrad

Ett kraftvärmeverk tillvaratar mer än 90 % av energin i det bränsle som tillförs, tack vare att både el och värme tillvaratas. Detta kan jämföras med den dominerande tekniken för elproduktion i övriga världen, kondenskraftverk som eldas med kol, olja och gas, där värmen ej tillvaratas utan kyls bort i hav och floder. Ett kondenskraftverk tillvaratar endast ca 35 % av energin i det bränsle som tillförs och bidrar till växthuseffekten.  
 

Vad är biobränsle?

Det biobränsle som vi eldar på Riskulla är en restprodukt vid skogsavverkning. Grenar, toppar, bark och stubbar flisas på plats i skogen för en optimal transport till vårt kraftvärmeverk. Biobränsle är en klimatneutral energikälla och ökar inte växthuseffekten, då den mängd koldioxid som bildas vid förbränningen är samma mängd som växten tagit upp under sin tillväxt. Så länge återväxten är lika hög som uttaget kommer alltså inte koldioxidhalten i atmosfären att öka.
 
Vårt kraftvärmeverk är således en långsiktig satsning både för miljön och för fortsatt konkurrenskraftiga priser på fjärrvärme i Mölndal.
 
Du kan också kontakta vår kundservice så skickar vi en broschyr.
Det finns även möjlighet att få komma på studiebesök, skicka en intresseanmälan via Kontakta oss.

Du kan också se film om Riskulla Kraftvärmeverk på Youtube

 

Namn:

Ämne:

Email: