M�lndal Energi

MILJÖPOLICY FÖR KONCERNEN MÖLNDAL ENERGI

Vi tillgodoser våra kunders behov av el, fjärrvärme, fjärrkyla och elöverföring med stort miljöengagemang. Vår vision är att vara en ledande aktör i omställningen till ett hållbart samhälle och ha Sveriges nöjdaste kunder. Vi följer självklart de lagar och krav som styr vår verksamhet och strävar ständigt efter att förebygga föroreningar. Vi är sparsamma med de resurser vi använder och försöker i möjligaste mån använda förnybara restbränslen som blivit över i andra verksamheter. Senast 1 jan 2019 har vi fasat ut alla fossila bränslen och är ett helt fossiloberoende företag.
 
Vi arbetar konsekvent för att miljöfrågorna ska genomsyra hela organisationen och vara en naturlig del i det dagliga arbetet. Vårt ledningssystem utgör organisationens ryggrad och hjälper oss med hur vi ska arbeta praktiskt, vi försöker ständigt uppdatera systemet så att vi kan uppnå ännu bättre miljöprestanda.

Vi ska åstadkomma största möjliga miljönytta i enlighet med följande riktlinjer:

- Minimera mängden icke förnybart bränsle i vår produktion
- Optimera vår energi- och resursanvändning
- Öka försäljningen av fjärrvärme
- Enbart sälja förnybar el
- Undersöka nya användningsområden för vår aska.
- Minska negativ miljöpåverkan från våra och våra leverantörers transporter
- Ställa särskilda miljökrav vid miljökritiska inköp
Namn:

Ämne:

Email: