M�lndal Energi

VÅRA CERTIFIERINGAR

Mölndal Energi är "trippelcertifierat", koncernen har ett integrerat ledningssystem som förutom miljö (ISO 14001) även inbegriper kvalitet (ISO 9001) och arbetsmiljö (OHSAS 18001). Ledningssystemet omfattar hela verksamheten - elhandel, fjärrvärme, entreprenader samt elnät.

Vårt ledningssystem fungerar som ett verktyg för att systematiskt och aktivt arbeta med viktiga kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor. Det handlar bland annat om att kartlägga verksamhetens kundkrav, miljöaspekter och arbetsmiljörisker och att utifrån dessa fastställa rutiner och mål för att säkerställa att verksamheten fungerar bra och att den ständigt förbättras. Två gånger per år blir vi reviderade av det externa och opartiska certifieringsorganet SP Certification som kontrollerar att vi uppfyller kraven i de olika standarderna och att vi ständigt förbättras.

Kopior på våra certifikat hittar du här:

Certifikat Mölndal Energi AB

Certifikat Mölndal Energi Nät AB

Namn:

Ämne:

Email: