Nära och enkelt med passion för miljön

Verksamhet > Solel

SOLEL

Världens energiförsörjning genomgår nu en omställning till förnyelsebart. I den omställningen har solen en alldeles speciell betydelse som energikälla. I Sverige baseras den totala energiförsörjningen redan till största del på solen. Vattenkraft, bioenergi, vindkraft och solpaneler är alla exempel på tekniker som nyttjar energin från solen. Vindkraft och solpaneler kan använda solenergi när vinden blåser och solen skiner, medan biomassa och vattenkraft utgör lagrad solenergi som kan användas när den behövs bäst. 

Ingen teknik kan ensam lösa energiförsörjningen, men genom att låta dem samverka blir vinsterna betydande för både samhället och miljön.

El från solen och fjärrvärme från bioenergi är en kombination som utnyttjar solenergin till fullo och samtidigt stabiliserar och kompletterar energisystemet. Fjärrvärmen är både energi- och resurseffektiv och karaktäriseras av låga utsläpp av växthusgaser och hälsoskadliga ämnen. Genom att använda solel tillsammans med fjärrvärme blir den samlade miljönyttan mycket stor.

Nu hjälper vi dig att komma igång med att producera egen solel. Om du vill bli kontaktad av oss får du fylla i dina kontaktuppgifter i vårt kontaktformulär. I första rutan ”Rubrik” väljer du Solkraft. 

Genom vår samarbetspartner Solkraft Sverige kan intresserade beställa nyckelfärdiga solcellsanläggningar.

Du kan teckna avtal med oss för din överskottsproduktion av solel. Har du frågor om mikroproduktionsavtal vänder du dig till vår kundservice.

Läs mer om hur du får solel på ditt tak.

Läs mer om våra soltjänster.

Läs mer om solel och miljön.

Hitta ditt hus på solkartan så kan du enkelt få reda på hur mycket solenergi som kan produceras under ett år.

 

Namn:

Ämne:

Email:

Starta Chatt


Skicka
Avsluta Chatt
Chatta med oss!