Nära och enkelt med passion för miljön

Verksamhet > Solel > Solel på ditt tak

SOLEL PÅ DITT TAK

Det är enkelt att producera solel, men många är fortfarande lite osäkra. 
För att hjälpa dig att komma igång har vi samlat fem punkter att pricka av när du går vidare med din installation. 

Med hjälp av solceller kan du omvandla energin från solens strålar till el. Cellerna kan vara monterade på ditt tak, fasad, mark eller regntak och har en kapacitet att omvandla 10-15 procent av den inkommande solenergin till användbar elektricitet. 

Beroende på hur stor anläggning du väljer kan du sedan under vissa perioder få ett överskott av el. Då kan du mata in överskottet på elnätet för att sälja det. 

För att komma igång med solceller behöver du gå igenom dessa fem punkter (klicka på punkt 1-5 för ytterligare information):
 

1. Bestäm storlek på anläggningen
Börja med att tänka igenom hur stor solcellsanläggning som passar just dina förutsättningar. Varje anläggning är givetvis unik men här har vi samlat några goda råd och riktlinjer för hur du kan resonera kring ditt val av storlek på anläggningen.

För att få en uppfattning om hur goda förutsättningar ditt hus har för solceller kan du gå in på Solkartan. Där visas din solenergipotential och du har även möjlighet att få upp en 3D-bild av ditt hus med solenergipotentialen även på väggarna. 

När det sedan kommer till det ekonomiska rekommenderar vi en nuvärdeskalkyl istället för att räkna på den enklare återbetalningstiden som många använder. Detta på grund av anläggningens långa livslängd. Ett bra verktyg för att göra lönsamhetsberäkningar har tagits fram på Mälardalens Högskola. 

Kontakta sedan en eller flera leverantörer och be dem om ett förslag på anläggning. Det är bra att kontakta leverantören tidigt då de kan hjälpa till med efterföljande steg som investeringsbidrag och bygglovsansökan. Om du är osäker över vilken leverantör du ska välja kan du fylla i det här formuläret så blir du kontaktad av vår samarbetspartner Solkraft EMK AB.

Om du vill ha oberoende rådgivning kan du även kontakta din kommunala energirådgivare. De ger kostnadsfri rådgivning till kommuninvånarna. Mölndals stads energirådgivare nås via telefon 031-315 13 30.

Checklista:
o Kolla Solkartan
o Räkna på ekonomin
o Kontakta leverantör
o Bestäm storlek på anläggningen
2. Sök investeringsstöd
Vid installation av solceller kan du få ett investeringsstöd för en del av investeringskostnaden. Investeringsstödet för privatpersoner är max 30 procent av kostnaden. Investeringsstödet riktar sig till alla typer av aktörer som företag, offentliga organisationer och privatpersoner.

Stödnivån från och med den 1 januari 2015 är maximalt 30 procent till företag och högst 30 procent till övriga. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

Stödet ges till alla typer av aktörer, både företag och offentliga organisationer samt privatpersoner. Det omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel-/solvärmehybridsystem. Installationen ska vara slutförd senast 31 december 2020.

Hur ansöker man om stöd?
Enklast söker du stödet elektroniskt med e-legitimation via Boverkets e-tjänst.

Ett alternativ till solcellsstödet kan vara att använda ROT-avdrag. ROT-avdraget gäller för arbetskostnaden och det är möjligt att göra avdrag upp till 30 procent av arbetskostnaden. För solcellsinstallationer gäller schablonvärdet att 30 procent av totalkostnaden räknas som arbetskostnad. ROT-avdraget och solcellsstödet går inte att kombinera.

Checklista:
o Ta fram uppgifter till ansökan
o Skicka in ansökan till Länsstyrelsen
 
3. Ansök om bygglov
Kraven på bygglov för solceller varierar i landets olika kommuner. I vissa krävs inget bygglov alls, i andra har man tagit bort avgifterna för bygglovsansökan. Kontakta din kommuns bygglovsavdelning för att kontrollera vad som gäller just dig.

Inom Mölndals kommun krävs det bygglov för solceller om solcellsinstallationen räknas som en väsentlig ändring. Det är svårt att bedöma vad som räknas som väsentlig ändring på egen hand och det är därför alltid bäst att kontakta bygglovsavdelningen i din kommun och fråga.

Om det visar sig att bygglov krävs kontaktar du din leverantör så kan de hjälpa dig med handlingarna till ansökan. 

Checklista:
o Kontakta kommunens bygglovsavdelning
o Ta fram ritningar för bygglov 
o Fyll i och skicka in ansökningsblankett 
 
4. Kontakta ditt nätbolag
Ditt nätbolag har skyldighet att tillhandahålla mätare som klarar av att mäta energi i båda riktningarna på timbasis. Dvs såväl förbrukning som nettoproduktion. Det kan innebära att din mätare behöver bytas ut, men det kostar inget extra för dig som kund. 

Nätbolaget levererar timvärden från nettoproduktionen till den leverantör som har balansansvaret för din förbrukningsanläggning, fram till dess att du tecknar avtal med en leverantör för din nettoproduktion. Därefter sker leveransen av timvärden till den nya leverantören. 

Nätbolaget sköter även inlämnandet av kontrolluppgifter till skatteverket före den 31 januari varje år för varje enskild produktionsanläggning. Kontrolluppgifterna omfattar bland annat uppgifter om nettoproduktionens storlek i kWh räknat och förbrukningen i samma uttagspunkt för samma period i kWh. 

För privatpersoner innebär ett eventuellt mätarbyte oftast ingen kostnad då mätarbyte ingår vid högst 63 A eller högsta inmatade effekt 43,5 kW. Över det tillkommer kostnaden för mätarbyte samt inmatningsabonnemang. 

När du börjar producera egen el behöver du även ett avtal med ett elhandelsföretag som köper din el. Tänk på att vissa till synes mycket generösa erbjudanden ofta bara gäller ett eller ett par år och inte hela anläggningens livslängd.

Checklista:
o Kontakta ditt elnätsbolag
 
5. Sälj ditt överskott
När du producerar mer el än vad du själv förbrukar kan du sälja elen till ett elhandelsbolag. Som privatperson har du även rätt till skattereduktion för såld el förutsatt att du förbrukar mer el under året än vad du producerar.

Regler för momsredovisning
Du som har en försäljning där beskattningsunderlaget inte överstiger 30 000 kronor under ett beskattningsår omfattas av befrielsen för moms. För att du ska kunna bli befriad får ditt beskattningsunderlag inte heller ha varit mer än 30 000 kronor någon gång under de två närmast föregående åren. Befrielsen är frivillig. Med beskattningsunderlag menas det belopp som momsen läggs på. Du kan alltså sälja för 37 500 kronor utan att du behöver ta ut moms när du är befriad från moms om skattesatsen för de varor eller tjänster som du har sålt är 25 procent. Om skattesatsen är 12 procent kan du sälja för totalt 33 600 och om skattesatsen är 6 procent så blir totalbeloppet 31 800 kronor. Om du behöver momsregistrera dig enligt ovan kan du göra det på denna blankett, har du företag kan du också göra det på verksamt.se. Du kan även momsregistrera dig via blankett SKV4620. 

Reglerna om befrielse gäller från den 1 januari 2017
Om skyldigheten att betala moms uppkommit för den 1 januari 2017 gäller de gamla reglerna. Det innebär till exempel att försäljning av el som levererats före den 1 januari 2017 inte omfattas av befrielsen.

Om du vill bli elhandelskund hos Mölndal Energi är det enklaste sättet att bli det att fylla i kontaktformuläret på vår webbplats. Det går också att ringa direkt till vår kundservice på 031-86 65 40

Privatpersoner har möjlighet att få skattereduktion för den överskottsel som matas in från din produktion till elnätet. Via inkomstdeklarationen kan du som få en skattereduktion på 60 öre/kWh för den el matas in till elnätet. Maximal skattereduktion är 18 000 kr/år. 

Du kan som mest göra skatteavdrag för samma antal kWh el som du köpt under året. För att få göra skatteavdraget får dessutom säkringen i anslutningspunkten inte överstiga 100 ampere.

Ditt elnätbolag rapporterar till skattemyndigheten hur många kWh som matats in på nätet. Du kan läsa mer om skattereduktion för mikroproduktion hos Skatteverket

Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som ska öka produktionen av förnybar el på ett kostnadseffektivt sätt. Som producent av förnybar el har du möjlighet att sälja dina certifikat. I dagsläget är priset för elcertifikat är lågt och administrationskostnaderna kring hanteringen är omfattande. Vi har därför i dagsläget inga möjligheter att ta hand om dina elcertifikat. Om du planerar bygga en större anläggning, från 15 kW och uppåt, kan det dock vara intressant. Du kan läsa mer elcertifikatsystemet på energimyndigheten.se

Checklista:
o Teckna ett inmatningsabonnemang med en elleverantör
o Kontrollera att inrapporterade uppgifter till skatteverket stämmer
o Besluta om du vill mäta och sälja elcertifikat

 

De fem punkterna ovan finns länkade här i en pdf, Den gröna linjen.

Om du vill bli kontaktad av oss för att få ett erbjudande om Solel får du fylla i dina kontaktuppgifter i vårt kontaktformulär. I första rutan ”Rubrik” väljer du Solkraft. 

Läs mer om våra soltjänster.

Läs mer om solel och miljön.

Hitta ditt hus på solkartan så kan du enkelt få reda på hur mycket solenergi som kan produceras under ett år.

 

 

 

 

 

Namn:

Ämne:

Email:

Starta Chatt


Skicka
Avsluta Chatt
Chatta med oss!