Hur kan jag producera och sälja el?

Som mikroproducent kan du sälja din överskottsproduktion av solel till oss om du är elhandelskund hos oss. Vi betalar marknadens spotpris timme för timme. Har du frågor om mikroproduktionsavtal vänder du dig till vårt Kundcenter. Du kan läsa mer om mikroproduktion här