Vad har ni för elavtal att välja på?

Fast pris är en trygg avtalsform som ger dig en bra översikt över dina elkostnader under avtalsperioden, du kan välja 1, 2 eller 3 år. Aktuella priser hittar du här.


Rörligt elavtal innebär att du får olika elpriser varje månad beroende på prisutvecklingen. Är priset på el lågt, betalar du ett lägre elpris och vice versa.


Anvisningspris är ett tillfälligt pris som justeras i takt med större förändringar på elmarknaden. Du som har ett anvisningspris kan när som helst byta till ett elavtal med rörligt eller fast elpris hos oss.