Vad är terminspris på el?

3 min
Calle Eriksson
4 maj, 2024

Terminsmarknaden är en förutsättning för att elhandelsföretag ska kunna erbjuda fast elpris till dig som kund. I den här artikeln skriver jag kort om hur den fungerar och vad som påverkar prissättningen av terminskontrakt.

Elmarknaden och spotpriset

Spotpriser på el, som fastställs på Nord Pool (den nordiska elmarknaden), representerar det aktuella priset för el baserat på efterfrågan och utbud. Det är en dynamisk och kortsiktig prissättning som kan svänga mycket från timme till timme och dag till dag, vilket skapar osäkerhet för köpare och säljare på längre sikt.

Hur fungerar terminsmarknaden för el?

För att kunna erbjuda fasta elpriser till kunder måste elhandelsbolag kunna hantera volatiliteten och förutse prisutvecklingen på lång sikt. Därför finns terminsmarknaden - en finansiell marknad där elproducenter och elhandlare kan avtala om elpriset för en specifik period. Istället för att handla el timme för timme så sträcker sig avtalet över en längre tid - man prissäkrar elen. De här avtalen kallas för terminskontrakt.

Förändringar på terminsmarknaden

Just nu sker förändringar inom terminsmarknaden för el. I Sverige har NASDAQ commodities traditionellt sett varit den enda terminsmarknaden för elproducenter och elhandlare. Men under 2024 kommer troligen den tyska börsaktören EEX lansera egen börshandel för terminer i Norden.

Terminskontrakt

I praktiken innebär ett terminskontrakt att elproducenter och elhandlare enas om ett pris för en specifik period. Terminskontrakt kan ha olika löptider, som månader, kvartal och år, vilket ger flexibilitet för marknadsaktörerna att anpassa sig till sina specifika behov och strategier.

Prissättningen på terminskontrakt för el

Terminspriset sätts efter vad marknaden tror att spotpriset kommer att bli under den givna kontraktsperioden. Även om de är mer långsiktiga och inte växlar lika häftigt som spotpriserna så påverkas de ändå av läget på elmarknaden. 

I Sverige styrs terminspriser framför allt av vad marknaden tror om den framtida hydrologiska balansen (hur mycket energi som finns lagrat i nederbörd ovanför vattenkraftsturbinerna) och framtida produktionskostnader för olika elproducenter. Priset på gas och utsläppsrätter har även stor påverkan.

Terminspriser en del av fasta elprisavtal

Som jag nämnde i början är terminsmarknaden viktig för att elhandelsföretag ska kunna erbjuda fastprisavtal. Men det fasta elpriset består av fler delar, bland annat en riskpremie, vilket är anledningen till att de fasta elpriserna idag ofta är högre än innan elkrisen. Här berättar jag mer om vad fastpris på el består av.

Håll koll på elmarknaden

Vill du ha hjälp att hålla koll på både spotpriserna och terminspriserna framöver? Prenumerera på våra marknadskommentarer! Varje månad sammanfattar vi läget på elmarknaden nu och framåt. 

 

Så väljer du elleverantör

Att välja elavtal är lätt, att välja rätt elavtal är svårare. Här ger vi dig tips och råd på vad du kan tänka på för att hitta rätt elavtal och leverantör för dig. 

Mer att läsa i bloggen.

Här finns massor bra att läsa

Populärt

Prenumerera på bloggen