Tjäna pengar på ditt batteri

FlexME är en produkt som ger oss möjlighet att styra ditt batteri och möjliggöra ditt deltagande på stödtjänstmarknader hos Svenska Kraftnät och andra lokala flexmarknader. Genom att bidra och agera på dessa marknader hjälper du till att säkerställa stabiliteten i elnätet och stödja övergången till ett mer hållbart energisystem. Som tack för ditt deltagande får du ersättning på din elhandelsfaktura

Så här kommer du igång

  • Ett elhandelsavtal med oss på Mölndal Energi. 
  • Ett FlexME-avtal med oss på Mölndal Energi.
  • En batterianläggning som kan styras, eller redan styrs, med hjälp av CheckWatts styrmodul CM10. Har du ingen CM10 kan du komma i kontakt med en servicepartner som kan installera en här.

Har du några frågor? Vår kundservice hjälper dig gärna. Du når dem här eller på telefon 031-866540. Avtalsvillkoren hittar du här.
KOM IGÅNG MED FLEXME

Vanliga frågor och svar

Stödtjänstemarknaden är just en marknad. Därför kommer dina intäkter bero på hur budgivningen går samt priserna på marknaden idag, precis som timpriset på el. Det finns ingen garanti på att alla bud vinns, därför är det svårt att utifrån priserna på Mimer (SVK) säga vad du kommer att tjäna på stödtjänstmarknaden. Du kommer däremot att erhålla 70 procent exkl. moms av alla intäkter ditt batteri genererar. 

Eftersom FlexME är en intäkt för dig så skulle det om du var momsskyldig innebära att du fick en ingående moms på 25 procent. Leveranser av varor och tjänster är undantagna moms om din årsomsättning understiger 80 000 kr under beskattningsåret samt att den inte varit högre än 80 000 kr de två föregående beskattningsåren. Om du är momsskyldig är du skyldig att meddela oss detta. 

Det kommer generellt betalas ut med två månaders eftersläp. Det betyder att om du har varit aktiv i januari, kommer intäkterna att betalas ut i samband med elfakturan för februari månad som kommer i mars. Vår ambition är att det ska betalas ut i samband med den aktiva månadens utbetalning och arbetar för det. Vi kommer meddela om och när det är möjligt. 

Det finns många anledningar till att du förlorar intäkter, det kan vara att ditt batteri inte fungerar, problem i CheckWatts system, att Volue missar budläggning eller ett strömavbrott. Enligt FlexME-avtalet tar vi inte ansvar för förlorade intäkter. Det är däremot vår absolut högsta prioritet att du inte ska förlora några intäkter som du själv inte orsakat. 

Om uppkopplingen till din CM10 är borta vid en frekvensavikelse görs ett test där CheckWatt ser om ditt batteri är i funktion igen. Om batteriet klarar testet kommer du fortfarande få intäkter för dagen, klarar batteriet inte testet kommer ditt batteri inte vara aktivt för FCR-D förrän det klarat ett nytt test, vilket genomförs dagligen. Om du ser att du inte fått några intäkter flera dagar i rad bör du kontakta din installatör/servicepartner för att få det åtgärdat.  

Om din CM10 inte fungerar som den ska bör du kontakta din installatör. Installatören har ett så kallat servicepartneravtal med CheckWatt, vilket innebär att de ska besvara dina frågor samt åtgärda eventuella fel på din anläggning som går på garantin.

Enligt CheckWatts rutiner är det din installatör (servicepartner) som ska administrera när du byter elhandlare. Därför bör du informera din servicepartner när du byter elhandlare. När du byter till oss kommer vi kontakta CheckWatt för en flytt och du behöver även ha ett FlexME-avtal eftersom vi betalar dina intäkter på elhandelsfakturan. Avtalet reglerar dessutom vår intäktsdelning som därmed inte kan förändras utan att du informeras. Sedan kommer CheckWatt aktivera ditt batteri för oss i kommande månadsskifte.  

Läs mer om stödtjänster

Vad är stödtjänster?

Det senaste har det varit mycket diskussioner om Svenska Kraftnäts stödtjänster då stödtjänsten FCR-D har varit väldigt lönsam för batteriägare. Vad är egentligen en stödtjänst?

Energilagring i hemmet

Vi förklarar hur energilagring i hemmet fungerar och om solcellsbatterier är en lönsam investering. Dessutom berättar vi om andra sätt du kan använda hembatteriet på. 

Mer om marginalprissättning

På den svenska elmarknaden styrs elpriset av tillgång och efterfrågan. Beroende på vilken energiform som används för att producera elen kan priset variera mer än så.